ÇOBAN SALATA
80.00
MEVSİM SALATA
80.00
KAŞIK SALATA
85.00
GAVURDAĞ SALATA
120.00
ROKA DOMATES PEYNİR
120.00
DUBLE ÇOBAN SALATA
120.00
DUBLE MEVSİM SALATA
120.00
DUBLE KAŞIK SALATA
130.00
DUBLE GAVURDAĞ SALATA
160.00
DUBLE ROKA DOMATES PEYNİR
160.00