ÇOBAN SALATA
62.00
MEVSİM SALATA
62.00
KAŞIK SALATA
67.00
GAVURDAĞ SALATA
87.00
ROKA DOMATES PEYNİR
87.00
DUBLE ÇOBAN SALATA
87.00
DUBLE MEVSİM SALATA
87.00
DUBLE KAŞIK SALATA
87.00
DUBLE GAVURDAĞ SALATA
112.00
DUBLE ROKA DOMATES PEYNİR
112.00