ÇOBAN SALATA
40.00
MEVSİM SALATA
40.00
KAŞIK SALATA
43.00
GAVURDAĞ SALATA
52.00
ROKA DOMATES PEYNİR
52.00
DUBLE ÇOBAN SALATA
55.00
DUBLE MEVSİM SALATA
55.00
DUBLE KAŞIK SALATA
58.00
DUBLE GAVURDAĞ SALATA
70.00
DUBLE ROKA DOMATES PEYNİR
70.00